LØN

Skal vi stå for administration af løn til dig og dit personale?

Vi sørger for løn, feriepenge, pension m.m. Det eneste, du selv skal gøre,
er at holde regnskab med antallet af løntimer til timelønnede og evt. afholdte feriedage.

TYPER AF LØN

LØN TIL DIG SELV SOM SELVSTÆNDIG:

 • Enkeltmandsvirksomhed - hævning af forventet overskud
 • Selskab ApS og IVS - Løn og udbytte  

LØN TIL ANSATTE:

 • Månedslønnede
 • Timelønnede

ENKELTMANDSVIRKSOMHED:

Når du er ejer af en personligt ejet virksomhed eller et interessentskab, får du ikke udbetalt løn, men hæver i stedet ”forventet overskud”. De penge, du hæver, bliver ikke registreret som løn i regnskabet, og du bliver ikke automatisk beskattet af pengene. Men da du skal betale skat af virksomhedens overskud, er det derfor vigtigt, at du får det beløb, du forventer at få i overskud i virksomheden med på din forskudsregistrering, så du ikke får oparbejdet en gæld hos SKAT. Når du har indtastet beløbet, sender SKAT dig 10 opkrævninger/girokort for den forventede B-skat. Når du har brug for at hæve af det forventede overskud overfører du blot pengene fra firmakontoen til din private konto.

For at finde det korrekte overskud, er det vigtigt, at du meget nøje fører regnskab med de af dine udgifter og indtægter, der vedrører din virksomhed. Hvis du i løbet af året kan se, at overskuddet ændrer sig i forhold til det du har indtastet, kan du til enhver tid gå ind og ændre det.

SELSKAB:

Når du ejer et selskab, er der to måder du kan trække penge ud af det:

 • Udbetale løn
 • Udbetale udbytte

LØN: Før du kan udbetale løn til dig selv, skal du logge dig ind på virk.dk og registrere virksomheden som arbejdsgiver og dermed registrerer selskabet for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Derefter kan du udbetale løn til dig selv og bliver behørigt beskattet. Er der en måned, hvor du ikke ønsker at trække løn ud af firmaet, så skal du huske at fortælle det til SKAT. Det kaldes en nulindberetning, og den er vigtig at huske, da du ved forglemmelse kommer til at betale en afgift til SKAT.

UDBYTTE: Har du ønske om at udbetale udbytte til dig selv, sker det som regel i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling. Når selskabet udbetaler udbyttet til dig, skal det tilbageholde 27% af bruttoudbyttet, som det skal betale i udbytteskat.
I et selskab er det ulovligt, at ejeren trækker penge ud af firmaet uden at få dem beskattet. Det kaldes ulovligt aktionærlån. Har du lagt ud for indkøb til firmaet, kan du selvfølgelig altid på dækket dine udgifter.

LØN TIL ANSATTE:

Korrekt løn til tiden! Det er et af de absolut vigtigste parametre for dine ansattes holdning til dig og din virksomhed, og fra og med din første ansatte medarbejder skærpes kravene til din lønadministration. Der er flere regler og frister at overholde, og der er store konsekvenser, hvis du ikke har styr på det. Skattevæsenet ser ikke med milde øjne på rod i lønbogholderiet.

Den absolut letteste måde at lave løn på, er ved at bruge et lønsystem. Et godt lønsystem skal sørge for, at løn og skat bliver afregnet korrekt og til tiden.

Lønsystemet skal kunne klare disse opgaver:

 • Beregning af time- og månedsløn, tillæg og udbetaling af nettoløn til medarbejderen
 • ATP: Arbejdsmarkedets tillægspension
 • AM-bidrag
 • A-skat
 • Feriegiro/feriepenge: Beskatning og overførsel af feriepenge til Feriekonto
 • Pensionsordninger, udlæg og betaling af kørselsgodtgørelse.

Du kan godt selv udarbejde lønsedlerne, men så skal du sørge for selv at indberette lønoplysningerne m.m. til SKAT via E-indkomst. Man skal være virkelig godt hjemme i reglerne for lønadministration, før den løsning kan anbefales.

Inden du ansætter din første medarbejder, skal du huske at sørge for en lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt evt. sygedagpengeforsikring.

Der er, som du kan se, en række udgifter ud over den månedlige løn. Når du skal budgettere, er det absolut realistisk at afsætte 135 % af lønnen i budgettet.

BOGFØRING AF LØN:

Når du bogfører lønnen månedligt, kan du nemt holde øje med, hvad der er af skyldige beløb, der skal afregnes løbende – f.eks. skat, AM-bidrag og feriepenge.

SÅDAN GØR VI:

Hvis vi skal lave lønadministation for dig, skal vi - ud over opstartsinformationer som navn, cpr.nr., ansættelseskontrakt, oplysning om pension m.m. - hver måned have information om timetal for timelønnede, besked om afholdt ferie og evt. udlæg eller tildeling af eller ændring i personalegoder. Personalegoder kan f.eks. være: Bespisning, fri avis, profilbeklædning, frikort til befordring, bil, telefon og lån af sommerhus. Kommer der nye ansatte til, skal opstartsinfo være til rådighed senest den 20. i måneden.

Læs mere om hvordan vores samarbejde kommer til at forløbe her.

Løn er ikke en del af de faste bogføringspakker , men det kan hurtigt blive en del af din.
Lad os få en snak om, hvor mange du skal have lavet løn til. Så finder vi en pris, der passer til dine behov.

Ring til os på tlf. 40 600 192, send en mail til info@dinkontorhjaelp.dk eller brug kontaktformularen her.