MOMSAFREGNING

Hjælp – hvordan er det nu lige det der med momsafregning?

Du gør det så sjældent, at det er svært at huske fra gang til gang.
Overlad opgaven til os, så er du garderet mod fejl og for sen indberetning.

Momsindberetning og momsafregning er med i alle DIN KONTORHJÆLPs bogføringspakker.
Du kan læse mere om pakkerne her.

HVAD ER MOMS?

Moms er en afgift, der lægges til salget af varer og tjenesteydelser. Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en offentlig afgift, der beregnes af varens eller tjenesteydelsens værdi. Afgiften opkræves af sælgeren. Når din virksomhed køber noget, kaldes det købsmoms/indgående moms og når du sælger kaldes det salgsmoms/udgående moms.

HVAD ER MOMSAFREGNING?

Moms skal afregnes med SKAT. Når man laver en momsafregning, finder man forskellen imellem den ind- og udgående moms. Som regel har virksomheden solgt for mere, end den har købt for. Det vil sige at den udgående moms overstiger den indgående. Differencen mellem de to tal, er det du skal betale til SKAT. Forholder det sig omvendt – det kan f.eks. være ved opstart af virksomhed – så skal du have differencen tilbage fra SKAT.

Du indberetter og afregner momsen ved at logge dig på SKAT – Tast Selv Erhverv. Der klikker du på knappen ”Indberet moms” og taster ind, hvad du har haft af købsmoms og salgsmoms samt evt. moms af køb af varer i udlandet. Derefter beregner SKATs system, hvor meget der betales eller modtages og genererer derefter en kvittering for din indberetning. Kvitteringen indeholder et elektronisk betalingskort, som du bruger til at betale momsen med. Skal du have penge retur, overføres de til din virksomheds NEM konto.

HVEM SKAL BETALE MOMS?

Din virksomhed skal betale moms, hvis du sælger varer eller tjenesteydelser eller virksomhedens samlede omsætning overstiger 50.000 kr. om året. Selvom det ikke er et krav, kan du godt lade dig momsregistrere selvom din omsætning ikke overstiger de 50.000 kr. årligt. Det kan være en fordel, hvis du handler med momsregistrerede kunder.

Det betyder, at næsten alle danske virksomheder skal momsregistreres og lave momsafregning. Du registrerer din virksomhed igennem VIRK.DK. Når du derigennem er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen modtager du din virksomheds SE/CVR-nummer og registreringsbevis, hvor du kan se, hvad du er registreret for. Der kan du også se, om du skal afregne moms månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Husk at dit CVR nummer skal stå på dine fakturaer.

Hvis din virksomhed handler med udlandet, skal du huske også at registrere dig som importør/eksportør.

Hvis du er lønmodtager eller driver en hobbyvirksomhed, kan du ikke blive momsregistreret hos SKAT. Der er nogle få varer og ydelser, der ikke skal afregnes moms af. F.eks. skal en taxa vognmand ikke betale moms af personbefordring og en læge eller kiropraktor ikke af deres behandling. Skal du ikke betale moms, skal du næsten altid betale lønsumsafgift i stedet. Lønsumsafgift er en anden type afgift, der pålægges momsfrie tjenesteydelser.

HVOR TIT SKAL DER AFREGNES MOMS?

Hvor tit du skal lave momsafregning kommer an på, hvor længe din virksomhed har eksisteret, og hvor stor din omsætning er. De fleste nystartede virksomheder, skal afregne moms kvartalsvis det første 1,5 år.

Derefter er det størrelsen på virksomhedens momspligtige omsætning, der afgør hvor tit der skal afregnes.

  • Hvert halve år: Små virksomheder med en momspligtig omsætning på 0-5 mio. kr. årligt.
  • Hvert kvartal: Mellemstore virksomheder med en momspligtig omsætning på 5-50 mio. kr. årligt.
  • Hver måned: Store virksomheder med en momspligtig omsætning på over 50 mio. kr. årligt.

HVORNÅR SKAL DER AFREGNES MOMS?

SKATs frister for momsindberetning er:

  • Moms for 1. kvartal = 1. juni
  • Moms for 2. kvartal / 1. halvår = 1. september
  • Moms for 3. kvartal - 1. december
  • Moms for 4. kvartal / 2. halvår = 1. marts

MOMS VED HANDEL MED UDLANDET:

Når du handler med varer eller ydelser på tværs af landegrænser, gælder der andre regler. Reglerne er forskellige alt efter, om du handler med et EU-land eller et land uden for EU.

FÅ HJÆLP TIL MOMSAFREGNING OG BOGFØRING

Ring til os på tlf. 40 600 192, send en mail til info@dinkontorhjaelp.dk eller brug kontaktformularen her.